/

Viva Voce: En Dybdegående Forklaring og Informationsartikel

Hvad er Viva Voce?

Viva Voce er en evalueringsteknik, der anvendes inden for akademiske og professionelle sammenhænge til at vurdere en persons viden, evne til at formidle og argumentere samt respondere på spørgsmål i en mundtlig præsentation. Udtrykket “viva voce” stammer fra latin og betyder “med levende stemme”. Det er en form for eksamen eller bedømmelse, der adskiller sig fra skriftlige prøver eller opgaver, da det involverer en direkte interaktion mellem den person, der bliver bedømt, og bedømmerne.

Definition af Viva Voce

En viva voce er en mundtlig præsentation eller eksamen, hvor en person præsenterer sit arbejde, forskning eller viden for en panel af eksperter eller bedømmere. Formålet er at vurdere personens forståelse af emnet, evne til at formidle komplekse ideer og argumentere for deres synspunkter samt respondere på spørgsmål og kritik.

Historisk Baggrund for Viva Voce

Brugen af viva voce som en evalueringsteknik har rødder i den akademiske tradition, der stammer fra middelalderens universiteter. På denne tid var det almindeligt, at studerende blev bedt om at forsvare deres afhandlinger eller teorier mundtligt foran et panel af lærde. Denne praksis fortsatte med at udvikle sig og blev senere adopteret af andre fagområder og professionelle kontekster.

Hvordan Fungerer Viva Voce?

Viva Voce indebærer typisk en forberedelsesfase, en præsentationsfase og en spørgsmål og svar-session. Den nøjagtige procedure kan variere afhængigt af det specifikke formål og kontekst for viva voce, men nedenfor er en generel oversigt over, hvordan viva voce fungerer:

Formålet med Viva Voce

Formålet med viva voce er at vurdere en persons viden, forståelse og evne til at formidle og argumentere for deres synspunkter. Det giver også mulighed for en direkte interaktion mellem den person, der bliver bedømt, og bedømmerne, hvilket kan føre til yderligere udforskning af emnet og dybere forståelse.

Proceduren for Viva Voce

Proceduren for viva voce kan variere afhængigt af konteksten. Typisk starter viva voce med en præsentation fra den person, der bliver bedømt. Præsentationen kan omfatte en gennemgang af deres arbejde, forskning eller viden samt en argumentation for deres synspunkter. Efter præsentationen følger en spørgsmål og svar-session, hvor bedømmerne stiller spørgsmål og udfordrer personens argumenter og forståelse af emnet.

Forberedelse til Viva Voce

Forberedelse til viva voce er afgørende for en vellykket præstation. Det indebærer typisk to hovedaspekter: emnevalg og forskningsarbejde samt udarbejdelse af præsentationen.

Emnevalg og Forskningsarbejde

Det er vigtigt at vælge et emne, der er relevant og interessant, og som man har tilstrækkelig viden om. Forskningsarbejde er også afgørende for at opbygge en dybdegående forståelse af emnet og kunne besvare eventuelle spørgsmål, der kan opstå under viva voce.

Udarbejdelse af Præsentationen

Præsentationen skal være struktureret og klar, og den skal omfatte en introduktion til emnet, en gennemgang af hovedpunkterne og en konklusion. Det er også vigtigt at øve præsentationen for at sikre en flydende og selvsikker levering.

Gennemførelse af Viva Voce

Gennemførelsen af viva voce indebærer præsentationen af arbejdet, forskningen eller viden samt en spørgsmål og svar-session.

Præsentationens Struktur

Præsentationen skal være struktureret og følge en klar rød tråd. Det er vigtigt at introducere emnet og formidle hovedpunkterne på en forståelig måde. Visuelle hjælpemidler som slides eller billeder kan også bruges til at understøtte præsentationen.

Spørgsmål og Svar Session

Efter præsentationen følger en spørgsmål og svar-session, hvor bedømmerne stiller spørgsmål og udfordrer personens argumenter og forståelse af emnet. Det er vigtigt at være åben for kritik og kunne reagere og svare på spørgsmål på en klar og præcis måde.

Bedømmelse af Viva Voce

Bedømmelsen af viva voce kan variere afhængigt af konteksten og formålet. Der er dog nogle generelle kriterier og en bedømmelsesproces, der ofte anvendes.

Kriterier for Bedømmelse

De kriterier, der anvendes til at bedømme viva voce, kan omfatte kvaliteten af præsentationen, evnen til at formidle og argumentere, viden om emnet, evnen til at svare på spørgsmål og kritik samt overordnet evnen til at demonstrere en dybdegående forståelse af emnet.

Bedømmelsesprocessen

Bedømmelsesprocessen kan variere, men typisk vil bedømmerne diskutere og evaluere præstationen efter viva voce. Bedømmelsen kan være baseret på en kombination af objektive kriterier og subjektive vurderinger.

Fordele ved Viva Voce

Viva Voce har flere fordele i forhold til andre evalueringsteknikker:

Feedback og Læringsmuligheder

Viva Voce giver mulighed for direkte feedback og læringsmuligheder. Personen, der bliver bedømt, kan modtage konstruktiv kritik og forbedre deres viden og formidlingsevner baseret på bedømmernes feedback.

Evnen til at Formidle og Argumentere

Viva Voce giver mulighed for at demonstrere evnen til at formidle og argumentere for komplekse ideer. Det er en vigtig færdighed inden for både akademiske og professionelle kontekster.

Eksempler på Viva Voce

Viva Voce anvendes inden for forskellige fagområder og professionelle kontekster. Her er nogle eksempler:

Akademiske Viva Voce

Inden for akademiske sammenhænge anvendes viva voce til at evaluere studerendes afhandlinger, forskningsprojekter eller eksamensopgaver. Studerende præsenterer deres arbejde og besvarer spørgsmål fra et panel af eksperter eller lærere.

Viva Voce i Professionelle Kontekster

I professionelle kontekster kan viva voce anvendes til at evaluere medarbejderes præsentationsevner, evne til at formidle komplekse ideer og evne til at håndtere spørgsmål og kritik fra kolleger eller kunder.

Opsummering

Viva Voce er en evalueringsteknik, der anvendes til at vurdere en persons viden, evne til at formidle og argumentere samt respondere på spørgsmål i en mundtlig præsentation. Det indebærer en forberedelsesfase, en præsentationsfase og en spørgsmål og svar-session. Viva Voce har flere fordele, herunder feedback og læringsmuligheder samt evnen til at formidle og argumentere for komplekse ideer. Det anvendes både inden for akademiske og professionelle kontekster og spiller en vigtig rolle som en evalueringsteknik.

Viva Voce som en Vigtig Evalueringsteknik

Post Tags: