/

Hvad er en takeover?

En takeover er en proces, hvor en virksomhed opkøber en anden virksomhed og tager kontrol over dens aktiviteter og ressourcer. Dette kan ske enten frivilligt, hvor begge parter er enige om opkøbet, eller ufrivilligt, hvor den opkøbte virksomhed modtager et uønsket tilbud.

Hvad betyder “takeover”?

Ordet “takeover” stammer fra det engelske sprog og betyder bogstaveligt talt at tage kontrol over noget. I erhvervslivet refererer det til processen med at erhverve kontrol over en anden virksomhed.

Definition af takeover

En takeover defineres som en handling, hvor en virksomhed erhverver en anden virksomhed ved at købe dens aktier eller aktiver og overtage styringen af ​​dens drift.

Etymologi af “takeover”

Ordet “takeover” er dannet af de to engelske ord “take” og “over”. “Take” betyder at tage, og “over” betyder at overtage eller tage kontrol. Sammen betyder “takeover” at tage kontrol over noget eller nogen.

Hvorfor forekommer takeovers?

Der er forskellige årsager til, at takeovers finder sted i erhvervslivet. Disse årsager kan være økonomiske eller strategiske.

Økonomiske årsager til takeovers

Økonomiske årsager til takeovers inkluderer ønsket om at opnå stordriftsfordele, øge markedsandelene, reducere omkostningerne og øge indtjeningen. Ved at opkøbe en anden virksomhed kan en virksomhed drage fordel af synergier og effektiviseringer, der kan føre til økonomiske gevinster.

Strategiske årsager til takeovers

Strategiske årsager til takeovers kan omfatte ønsket om at udvide virksomhedens produktlinje, komme ind på nye markeder, styrke konkurrencepositionen eller erhverve vigtige teknologier eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at overtage en anden virksomhed kan en virksomhed opnå strategiske fordele og styrke sin position på markedet.

De forskellige typer af takeovers

Der er forskellige typer af takeovers, der kan forekomme afhængigt af formålet med opkøbet og den type virksomhed, der er involveret.

Horisontal takeover

En horisontal takeover finder sted, når en virksomhed erhverver en anden virksomhed, der opererer inden for samme industri og på samme marked. Formålet med en horisontal takeover er ofte at opnå større markedsandel og eliminere konkurrence.

Vertikal takeover

En vertikal takeover sker, når en virksomhed erhverver en anden virksomhed, der er placeret i en anden del af forsyningskæden. Dette kan være enten opstrøms (mod leverandører) eller nedstrøms (mod distributører). Formålet med en vertikal takeover er at sikre bedre kontrol over forsyningskæden og opnå øget effektivitet.

Konglomerat takeover

En konglomerat takeover opstår, når en virksomhed erhverver en anden virksomhed, der opererer inden for en helt anden industri. Formålet med en konglomerat takeover kan være at diversificere virksomhedens aktiviteter og reducere risikoen ved at være afhængig af en enkelt industri.

Processen bag en takeover

En takeover indebærer flere faser og processer, der skal gennemføres for at sikre en succesfuld integration af de to virksomheder.

Forberedelse til en takeover

Forberedelsen til en takeover involverer forskning og due diligence for at vurdere den potentielle værdi og risici ved opkøbet. Dette inkluderer analyse af den finansielle situation, strategi, kultur og juridiske forhold i den opkøbte virksomhed.

Forhandlingsfasen

Forhandlingsfasen er, hvor de to virksomheder forhandler om vilkårene for opkøbet, herunder prisen, betalingsbetingelserne og eventuelle garantier eller forpligtelser. Det er vigtigt at opnå enighed om alle aspekter af opkøbet for at undgå senere konflikter.

Implementering og integration

Efter opkøbet skal den opkøbende virksomhed implementere integrationen af ​​de to virksomheder. Dette indebærer at kombinere ressourcer, systemer, processer og personale for at opnå de ønskede synergier og effektiviteter.

Fordele og ulemper ved en takeover

En takeover kan have både fordele og ulemper for de involverede virksomheder.

Fordele ved en takeover

 • Øget markedsandel og indtjening
 • Stordriftsfordele og effektivitetsgevinster
 • Adgang til nye markeder, teknologier eller ressourcer
 • Styrket konkurrenceposition
 • Diversificering af virksomhedens aktiviteter

Ulemper ved en takeover

 • Integrationsudfordringer og kulturforskelle
 • Risiko for tab af nøglepersonale
 • Juridiske og regulatoriske hindringer
 • Økonomiske risici og usikkerheder
 • Modstand fra interessenter og offentligheden

Eksempler på kendte takeovers

Der er mange kendte eksempler på takeovers i erhvervslivet, hvor store virksomheder har opkøbt eller fusioneret med andre virksomheder.

Microsofts takeover af LinkedIn

I 2016 købte Microsoft det professionelle sociale netværk LinkedIn for omkring $26 milliarder. Dette opkøb gav Microsoft adgang til LinkedIn’s store brugerbase og professionelle netværk, hvilket styrkede deres position inden for cloud computing og produktivitetssoftware.

Disney’s takeover af 21st Century Fox

I 2019 erhvervede Disney underholdningsvirksomheden 21st Century Fox for omkring $71 milliarder. Dette opkøb gav Disney adgang til Fox’s film- og tv-studier, franchises som “X-Men” og “Avatar” og streamingtjenesten Hulu, hvilket styrkede deres indholdsbibliotek og konkurrenceposition.

Regulering af takeovers

Takeovers er ofte underlagt regulering og lovgivning for at beskytte interessenter og sikre fair konkurrence.

Antitrustlovgivning

Antitrustlovgivning har til formål at forhindre monopolisering og sikre konkurrence på markedet. Denne lovgivning kan begrænse eller regulere visse typer af takeovers, der kan føre til for store markedsandele eller skabe unfair konkurrence.

Offentliggørelseskrav

Offentliggørelseskrav kan kræve, at virksomheder offentliggør oplysninger om deres planer om en takeover for at sikre gennemsigtighed og beskytte interessenternes interesser.

Opsummering

En takeover er en proces, hvor en virksomhed erhverver en anden virksomhed og tager kontrol over dens aktiviteter og ressourcer. Takeovers kan ske af forskellige årsager, herunder økonomiske og strategiske. Der er forskellige typer af takeovers afhængigt af formålet med opkøbet. En takeover indebærer flere faser, herunder forberedelse, forhandlinger og implementering. Der er fordele og ulemper ved en takeover, og regulering er ofte på plads for at sikre fair konkurrence. Kendte eksempler på takeovers inkluderer Microsofts opkøb af LinkedIn og Disneys opkøb af 21st Century Fox.

Kilder

 • https://www.investopedia.com/terms/t/takeover.asp
 • https://www.businessnewsdaily.com/2536-mergers-and-acquisitions.html
 • https://www.ft.com/content/8e9b3f9e-2c9e-11e7-9ec8-168383da43b7

Post Tags: