/

Pilon: En omfattende forklaring og informativ artikel

Hvad er en pilon?

En pilon er en type knoglebrud, der involverer ankelleddet. Det er en alvorlig skade, der kan forårsage betydelig smerte og nedsat funktion. Pilonfrakturer opstår typisk som et resultat af traumer eller højenergivold, såsom bilulykker eller fald fra stor højde.

Definition af pilon

En pilonfraktur er en brud i den nederste del af skinnebenet, også kendt som tibia, der involverer ankelleddet. Bruddet kan være delvist eller fuldstændigt og kan involvere både knogler og ledbånd i ankelleddet.

Hvordan dannes en pilon?

Pilonfrakturer dannes typisk som et resultat af en kraftig påvirkning på ankelleddet. Dette kan ske ved et direkte slag mod anklen, som f.eks. ved en bilulykke, eller ved et fald fra stor højde, hvor anklen belastes med stor kraft. Denne kraft kan forårsage brud i tibia og skader på de omkringliggende strukturer i ankelleddet.

Årsager til pilonfrakturer

Traumatiske årsager til pilonfrakturer

De mest almindelige årsager til pilonfrakturer er traumatiske hændelser, der påvirker ankelleddet med stor kraft. Dette kan omfatte:

 • Bilulykker
 • Fald fra stor højde
 • Sportsulykker

Ikke-traumatiske årsager til pilonfrakturer

I sjældne tilfælde kan pilonfrakturer også forekomme som følge af ikke-traumatiske årsager, såsom:

 • Osteoporose
 • Knoglekræft
 • Infektioner

Tegn og symptomer på pilonfrakturer

Smerte og hævelse

En pilonfraktur forårsager typisk akut smerte og hævelse i anklen. Smerten kan være intens og forværres ved bevægelse eller belastning af anklen.

Deformitet og manglende evne til at bære vægt

En pilonfraktur kan også resultere i deformitet af anklen, hvor den kan se unormal ud eller være svær at bevæge. Bærer vægt på den berørte fod kan være smertefuldt eller umuligt.

Diagnose og evaluering af pilonfrakturer

Klinisk undersøgelse og anamnese

Ved mistanke om en pilonfraktur vil lægen foretage en klinisk undersøgelse af anklen og indsamle en anamnese for at vurdere omfanget af skaden. Dette kan omfatte spørgsmål om årsagen til skaden og tidligere skader på anklen.

Billedundersøgelser: Røntgen, CT og MRI

For at bekræfte diagnosen og vurdere omfanget af en pilonfraktur kan lægen bestille billedundersøgelser som røntgen, CT-scanning eller MRI-scanning. Disse undersøgelser kan give detaljerede billeder af knoglerne og ledbåndene i ankelleddet.

Behandling af pilonfrakturer

Konservativ behandling af pilonfrakturer

For nogle pilonfrakturer kan konservativ behandling være tilstrækkelig. Dette kan omfatte immobilisering af anklen med en gips eller støvle, samt smertebehandling og fysioterapi for at genoprette funktionen.

Kirurgisk behandling af pilonfrakturer

I de fleste tilfælde kræver pilonfrakturer kirurgisk behandling for at sikre optimal heling og genopretning. Kirurgen kan anvende forskellige teknikker, herunder indvendig eller udvendig fiksation af knoglerne, reparation af ledbånd og eventuelt knogletransplantation.

Rehabilitering og opfølgning efter pilonfrakturer

Fysioterapi og genoptræning

Efter en pilonfraktur kan fysioterapi og genoptræning være afgørende for at genvinde styrke, bevægelighed og funktion i anklen. Dette kan omfatte øvelser til at styrke musklerne omkring anklen, forbedre balance og genoptræne gangmønstret.

Opfølgende besøg og langsigtede resultater

Efter behandling af en pilonfraktur vil patienten blive fulgt op regelmæssigt af lægen for at vurdere helingsprocessen og sikre, at der ikke opstår komplikationer. Langsigtede resultater afhænger af flere faktorer, herunder omfanget af skaden, behandlingsmetoden og patientens evne til at følge rehabiliteringsprogrammet.

Komplikationer og forebyggelse af pilonfrakturer

Almindelige komplikationer ved pilonfrakturer

Pilonfrakturer kan medføre forskellige komplikationer, herunder:

 • Posttraumatisk artrose
 • Infektion
 • Ikke-helbredende brud

Forebyggelse af pilonfrakturer

Da pilonfrakturer ofte opstår som følge af traumer eller højenergivold, kan forebyggelse være svært. Dog kan man reducere risikoen ved at tage nogle forholdsregler, såsom:

 • Brug af beskyttelsesudstyr under fysisk aktivitet
 • Undgåelse af risikofyldte situationer, der kan føre til fald eller traumer
 • Opretholdelse af stærke knogler gennem en sund livsstil og tilstrækkelig kalkindtagelse

Opsummering

Pilonfrakturer er alvorlige knoglebrud, der involverer ankelleddet. De opstår typisk som følge af traumer eller højenergivold og kan forårsage smerte, hævelse og nedsat funktion. Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse og billedundersøgelser, og behandlingen kan være konservativ eller kirurgisk afhængigt af skadens omfang. Rehabilitering og opfølgning er vigtige for at opnå optimal heling og genopretning. Forebyggelse af pilonfrakturer kan være svært, men nogle forholdsregler kan hjælpe med at reducere risikoen. Det er vigtigt at søge lægehjælp ved mistanke om en pilonfraktur for at få den rette behandling og undgå komplikationer.

Post Tags: