/

Måleenheder på engelsk

Introduktion

Måleenheder er afgørende for at kunne kommunikere omkring størrelser og mængder på en præcis og ensartet måde. Uanset om det er i dagligdagen eller i videnskabelig sammenhæng, er det vigtigt at have kendskab til måleenheder. I denne artikel vil vi fokusere på måleenheder på engelsk og deres betydning.

Hvad er måleenheder?

Måleenheder er standardiserede enheder, der bruges til at måle og kvantificere forskellige fysiske størrelser som længde, vægt, tid, areal, volumen, temperatur, hastighed, tryk, frekvens og elektricitet. Disse enheder gør det muligt at sammenligne og kommunikere om størrelser på en præcis og ensartet måde.

Betydningen af at kende måleenheder på engelsk

I en globaliseret verden er det vigtigt at have kendskab til måleenheder på engelsk. Engelsk er det mest udbredte sprog i både videnskabelige og kommercielle sammenhænge, og derfor er det afgørende at kunne kommunikere om målinger og størrelser på engelsk. Uanset om det er i forbindelse med handel, teknologi, medicin eller videnskab, vil kendskab til måleenheder på engelsk være en fordel.

Længde

Centimeter til engelsk

Centimeter er en almindelig måleenhed for længde i det metriske system. For at konvertere centimeter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 centimeter = 0,3937 tommer
 • 1 centimeter = 0,0328 fod
 • 1 centimeter = 0,0109 yard

Meter til engelsk

Meter er den grundlæggende enhed for længde i det metriske system. For at konvertere meter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 meter = 3,2808 fod
 • 1 meter = 1,0936 yard
 • 1 meter = 39,3701 tommer

Kilometer til engelsk

Kilometer er en større enhed for længde i det metriske system. For at konvertere kilometer til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kilometer = 0,6214 miles

Vægt

Gram til engelsk

Gram er en almindelig måleenhed for vægt i det metriske system. For at konvertere gram til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 gram = 0,0353 ounces
 • 1 gram = 0,0022 pounds

Kilogram til engelsk

Kilogram er den grundlæggende enhed for vægt i det metriske system. For at konvertere kilogram til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kilogram = 2,2046 pounds

Ton til engelsk

Ton er en større enhed for vægt i det metriske system. For at konvertere ton til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 ton = 0,9842 ton

Tid

Sekund til engelsk

Sekund er den grundlæggende enhed for tid. Der er ingen konverteringsfaktorer, da sekund er en universel enhed for tid og bruges internationalt.

Minut til engelsk

Minut er en større enhed for tid. For at konvertere minut til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 minut = 0,0167 timer

Time til engelsk

Time er en almindelig enhed for tid. For at konvertere time til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 time = 60 minutter

Areal

Kvadratcentimeter til engelsk

Kvadratcentimeter er en almindelig måleenhed for areal i det metriske system. For at konvertere kvadratcentimeter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kvadratcentimeter = 0,1550 kvadrattommer

Kvadratmeter til engelsk

Kvadratmeter er den grundlæggende enhed for areal i det metriske system. For at konvertere kvadratmeter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kvadratmeter = 10,7639 kvadratfod

Kvadratkilometer til engelsk

Kvadratkilometer er en større enhed for areal i det metriske system. For at konvertere kvadratkilometer til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kvadratkilometer = 0,3861 kvadratmiles

Volumen

Milliliter til engelsk

Milliliter er en almindelig måleenhed for volumen i det metriske system. For at konvertere milliliter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 milliliter = 0,0338 fluid ounces

Liter til engelsk

Liter er den grundlæggende enhed for volumen i det metriske system. For at konvertere liter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 liter = 1,0567 quart
 • 1 liter = 0,2642 gallon

Kubikmeter til engelsk

Kubikmeter er en større enhed for volumen i det metriske system. For at konvertere kubikmeter til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kubikmeter = 35,3147 kubikfod

Temperatur

Grader Celsius til engelsk

Grader Celsius er en almindelig måleenhed for temperatur. For at konvertere grader Celsius til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • Formel: Fahrenheit = Celsius * 9/5 + 32

Grader Fahrenheit til engelsk

Grader Fahrenheit er en almindelig måleenhed for temperatur. For at konvertere grader Fahrenheit til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • Formel: Celsius = (Fahrenheit – 32) * 5/9

Hastighed

Kilometer i timen til engelsk

Kilometer i timen er en almindelig måleenhed for hastighed. For at konvertere kilometer i timen til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kilometer i timen = 0,6214 miles i timen

Miles i timen til engelsk

Miles i timen er en almindelig måleenhed for hastighed. For at konvertere miles i timen til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 mile i timen = 1,6093 kilometer i timen

Tryk

Bar til engelsk

Bar er en almindelig måleenhed for tryk. For at konvertere bar til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 bar = 14,5038 pounds per square inch (psi)

Pascal til engelsk

Pascal er den grundlæggende enhed for tryk i det metriske system. For at konvertere pascal til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 pascal = 0,0001 pounds per square inch (psi)

Frekvens

Hertz til engelsk

Hertz er den grundlæggende enhed for frekvens. Der er ingen konverteringsfaktorer, da hertz er en universel enhed for frekvens og bruges internationalt.

Kilohertz til engelsk

Kilohertz er en større enhed for frekvens. For at konvertere kilohertz til engelske måleenheder kan følgende konverteringsfaktorer anvendes:

 • 1 kilohertz = 0,6214 miles i timen

Elektricitet

Ampere til engelsk

Ampere er den grundlæggende enhed for elektrisk strøm. Der er ingen konverteringsfaktorer, da ampere er en universel enhed for elektrisk strøm og bruges internationalt.

Volt til engelsk

Volt er den grundlæggende enhed for elektrisk spænding. Der er ingen konverteringsfaktorer, da volt er en universel enhed for elektrisk spænding og bruges internationalt.

Watt til engelsk

Watt er den grundlæggende enhed for elektrisk effekt. Der er ingen konverteringsfaktorer, da watt er en universel enhed for elektrisk effekt og bruges internationalt.

Conclusion

Vigtigheden af at forstå måleenheder på engelsk

At have kendskab til måleenheder på engelsk er afgørende i en globaliseret verden, hvor engelsk er det mest udbredte sprog i både videnskabelige og kommercielle sammenhænge. Ved at forstå og kunne kommunikere om målinger og størrelser på engelsk, åbner det op for en bredere vifte af muligheder og samarbejdsmuligheder.

Opsummering af de mest anvendte måleenheder på engelsk

I denne artikel har vi gennemgået de mest anvendte måleenheder på engelsk inden for længde, vægt, tid, areal, volumen, temperatur, hastighed, tryk, frekvens og elektricitet. Ved at have kendskab til disse måleenheder kan man effektivt kommunikere om størrelser og mængder på engelsk og dermed lette samarbejde og udveksling af information på tværs af kulturer og sprog.

Post Tags: